امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

مهمانان وبرنامه های جشنواره فلم کابل! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٦/۳/۱۳
مهمانان وبرنامه های جشنواره فلم کابل!
مهمانان دومین جشنواره بین المللی فلم کابل ازسه کشور ایران، تاجیکستان وپاکستان مشخص شد.
مهمانان:
1- آقای کامران شیردل مستندسازوبنیان گذارجشنواره بین الملی فلمهای مستندکیش  ازکشورایران.
2- خانم مهین ضیا مستندسازوازاعضای جشنواره بین المللی کارا (کراچی فلم فستیوال)
3- اقای علاوالدین عبدالله اوف مستند سازوبرنده چندین جایزه ازاتحادیه سینماگران تاجیکستان.
ونیزدومهمان دیگرازتهیه کنندگان تلویزیون آرته کشورهای فرانسه والمان.

همچنان قراراست درطی شش روزبرگزاری جشنواره بین المللی فلم کابل برای آشنایی هرچه بیشترسینماگران افغان باسینمای کشورهای همسایه وجهان روزهای برای برسی سینمای کشورهای المان، فرنسه، ایران، پاکستان وتاجیکستان دایرشود، تمام علاقمندان می تواننددراین مراسمهاشرکت کنند.

اتفاقهای جشنواره بین المللی فلم کابل.
1- نمایش فلم ضدجنگ وجنجال برانگیز گذرگاه ساخته اقای عبدالحسین دانش.
2- نمایش اولین انمیشن ساخته شده توسط آقای محسن حسینی.
3- نمایش فلم مستند زندان زنان ساخته آقای کامران شیردل .

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]