امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

دومین دوره جشنواره بین المللی فلمهای مستندوکوتاه داستانی کابل - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٦/٢/۳۱
دومین دوره جشنواره بین المللی فلمهای مستندوکوتاه داستانی کابل
جشنواره بین المللی فیلم کابل!
این جشنواره که دوراول آن سال کذشته بسیاربه شکل ابتدایی برگزارشد امسال درتلاش است که به شکل متفاوت وبافیلمهاوبرنامه های متنوعی برگزارگردد

گذشته:

اولين جشنواره بين المللي فلمهاي مستندوكوتاه داستاني كابل سال گذشته ازتاریخ 27/3 تا1/4/1385 مطابق با 17تا22 ماه جون 2006 میلادی برگزارشد كه درطي آن بيشن از23 فلم مستندوکوتاه داستانی داخلی وخارجی اشتراك كرده بودند فلمهاي اشتراك كننده درعين حاليكه ازطريق دوسالن نمايش فيلم درليسه استقلال وپوهنتون تعليم وتربيه بنمایش درمی آمدند باهمكاري تلويزيون طلوع درمعرض ديدعام گذاشته مي شدندوبينندگان فلمهامي توانستند بعدازديدن فلمهاي موردعلاقه شان ازطريق SMSراي بدهند. يك تيم داوران فلمهاي برترراانتخاب كرده ودرنهايت دوفلم بعنوان فلمهاي برگزيده تماشاگران وداواران حايزجايزه گرديدند. دومين دورجشنواره بين المللي فلمهاي مستند وكوتاه داستاني كابل به مانند دوراول، باهمكاري مراكزفرهنگي كشورهاي آلمان وفرانسه درافغانستان ونهادهاي داخلي افغانستان دايرمي گردد.


جشنواره امسال ازتاریخ 26 تا31 ماجوزادردوسالن معروف شهرکابل جریان خواهدداشت. سالنهای نمایش دهنده سالن سینمای لیسه استقلال ودانشگاه تعلیم وتربیه کابل می باشد
لازم بیادآوری است که تاریخ پذیرش فلمها در29 ماثوربه اتمام رسیدودفترجشنواره درطول کمترازیکماه بیش ازشصت فلم مستندوکوتاه دریافت کرده است که این نشان دهنده جایگاه خاص سینمادربین نسل نوافغانستان بعدازطالبان می باشد.
جشنواره مهمانانی ازکشورهای همسایه داردکه تاهنوزنام آنهااعلام نشده است.
دومین جشنواره بین المللی فلمهای مستندوکوتاه داستانی کابل امسال سه جایزه نقدی خواهدداشت
1- جایزه دوهزاردالری به بهترین فلم جشنواره ازسوی هیات داوران
2- جایزه دوهزاردالری برای بهترین فلم به انتخاب تماشاگران
3- جایزه هزاردالری به فلمی باموضع حقوق بشر.
وهمچنین این جشنواره تقدیرنامه هایی برای بخشهای مختلف به به هنرمندان برترخواهدداد.
جشنواره فیلم کابل سایت رسمی ندارد.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]