امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

اين مطلب خواندنی است! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]