امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

موسسه کابل فیلم - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱۱/٧
موسسه کابل فیلم
موسسه کابل فیلم
کابل فیلم بعنوان اولین موسسه غیردولتی بعدازسقوط طالبان وتحت حاکمیت نظام جدید درافغانستان تاسیس ودرتاریخ 18-3-2002 افتتاح گردید . دفترکابل فیلم دریک منطقه خوب کابل موفعیت داشته وتاکنون پذیرای انبوه دختران وپسران کابلی علاقمند به سینمابوده است .

اعضای کابل فیلم :

کابل فیلم هشت نفرهیات موسس دارد وحدود دوازده نفرازجوانان فیلمسازدیگرافغان باآن همکاری دارند . این فیلمسازان جوان عمومادرایران (باغ فردوس)دررشته های مختلف سینمایی تحصیل کرده اند وعلاوه برآن عوما نویسنده . نقاش وخطاط نیزمی باشند.

سابقه کاری :

اعضای کابل فیلم بصورت پراکنده ولی مداوم قریب پنج سال است که مشغول فیلمسازی هستند آثارعمده تولیدی کابل فیلم بقرارزیراست :

1-ساخت مجموعه نه قسمتی روایت هجربرای شبکه یک تلویزیون ایران . پخش شده درسال 2001.

2- ساخت مجوعه سیزده قسمتی آسیای کوچک برای شبکه یک تلویزیون ایران .درنوبت پخش. این مجموعه دررابطه به وضع پناهندگان افغان درایران وپاکستان می باشد.

3- شرکت فیلم کوتاه افغان آباد درچندین فستیوال ازجمله گوتیبرک سویدن . ایدفا آمسترادام هلند تانزانیا و… واشتراک فیلمهای منقبت خوانی – شعری برای غربت – یامولادلم تنگ آمده درفستیوال فجرتهران .بخش منظری ازسینمادرافغانستان.

4- ساخت یک قسمت فیلم مستند درباره گروه دچرخه سواران فانوس به دست.

5- ساخت دوفیلم درباره پناهندگان افغان عازم اروپا وبازگشت این افغانها به افغانستان جدید.

6- همکاری درساخت تعدادی ازفیلمهای فیلمسازان ایرانی ازجمله فیلم : هروله (ابراهیم اصغرزاده ) دخترمردگاریچی (سمیرامخملباف) گرین کارت (محمد جعفری) و…

7- همکای درساخت اولین فیلم سینمایی افغانستان بعدازسقوط طالبان بنام کمان رستم به کارگردانی صدیق برمک .

8- کارگردانی فیلمنامه نویسی واشتراک درتولید دواپزودازمجموعه شش اپزودی …؟ به تهیه کنندگی خانه فیلم مخملباف.

9-ساخت پنچ فیلم مستند دیگرازوضعیت زندگی مردم کابل –بامیان و…

10- همکاری بااولین گروه نمادین صلح (فانوس به دستان ) که به نشانه آوارگی وعلیه جنگ درسال 2000 ازمرزافغانستان تامرزترکیه عملی شد ولی درسال 2001 وعلارغم همکاری کشورهای ترکیه ویونان ازاین حرکت متوقف گردید.

ارتباطات دوطرفه فرهنگی :

بعدازتاسیس موسسه کابل فیلم محسن مخملباف کاگردان شهیرایرانی به افغانستان می آید وبرای تقویه سینمای افغانستان بیشترین کمکهای دریافاتی کابل فیلم رااهدامی نماید.که عمده مواردآن به قرارزیراست:

1-یک پایه دوربین فیلمبرداری مدل پی دی 150

2- قریب دوهزارجلدکتاب های ادبی – هنری وسینمایی .

3- یکعددپروجکشن – تلویزیون – ویدیو – وبعض لوازم دیگر.

4- تقبل مخارج تولید دوفیلم کوتاه داستانی .

همچنان شبکه تلویزیونی جاپان ان اچ کی ازفعالیتهای این موسسه ونیزبراساس زندگی جوان ترین عضوکابل فیلم (محمد حیدری) یک فیلم مستند ساخته است ویک فیلم مستند تولیدی کابل فیلم ازطریق شبکه تلویزیونی کلیورنت هلند پخش شده است.

کابل فیلم مصمم است بانیروی جدید به ارتباطات فرهنگی خودگسترش داده وساخت فیلمهای بیشتری رادربرنامه کاری خودقراردهد.

برنامه های آینده :
1- ایجاد دوگروه فعال تولید فیلم – باتجربه اندوزی وجذب امکانات بیشترتعداداین گروههاقابل افزایش است .

2- نمایش فیلم – این برنامه ازبدوتاسیس کابل فیلم تاکنون دردفترموسسه ادامه دارد وکابل فیلم درصدداست برنامه نمایش فیلم دربقیه ولایات افغانستان را نیزگسترش دهد.

3- ایجادکرسهای آموزشی – عکاسی – فیلمسازی – نقاشی- موسیقی.

4- همکاری وساپورت گروههای فیلمسازی خارجی که علاقمند به کاردرافغانستان باشند.

5- ایجاد شبکه انترنتی کابل فیلم – هرچند این شبکه ازسوی کابل فیلم فعلا تحت عنوان ( کاکاکابل ) فعال است .

6- تلاش برای ساخت اولین فیلم بلند داستانی ( این فیلم به احتمال زیادزمستان جاری دربامیان کلید خواهدخورد)

دفترکابل فیلم :

کابل فیلم دریک ساختمان دوطبقه ی موقعیت دارد

1 دفتر

2 یک سالن نمایش فیلم

3 یک کتاب خانه

4 شش اطاق که برای استدیوهاواطاق کاردرنظرگرفته شده است.

5 چهارباب مغازه- این مغازه هادرآینده به عرصه محصولات فرهنگی خواهدپرداخت.

بهترین نوع کمک به کابل فیلم :

کابل فیلم مثل دهها موسسه دولتی وغیردولتی افغانستان نیازمند به دریافت کمک ازسوی نهادها وموسسات واشخاص بین المللی است اما بهترین نوع کمک آنرامیداند که ازسوی مراجع بین المللی – شبکه های تلویزیونی و... سفارش کاردریافت دارد .کابل فیلم آماده است درزمینه های اجتماعی – آموزشی – فرهنگی بخصوص موضوعهای کودک – نوجوان وزنان فیلمهای مستند وداستانی بسازد.

اخذکمک برای ایجاد کورسهای آموزشی هنری ازنیازمندیهای مهم دیگر کابل فیلم می باشد.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]